Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Opste vesti > Studentkinja sa prve godine arhitekture Valentina Ferrazzano je pohađala BESE letnju školu arhitekture

Studentkinja sa prve godine arhitekture Valentina Ferrazzano je pohađala BESE letnju školu arhitekture

 BESE letnja škola koja je održana u Krakovu, Poljska, u periodu od 3.07. do 15.07. 2023.godine, bavila se prostornim planiranjem i jedna je od tri letnje škole čija je tema PROSTOR. Prva nedelja je održana preko aplikacije MS Teams a druga uživo u Krakovu. Predavanja su održana kao šetnje čiji je cilj bio da se studentima ukaže na to šta predstavlja održivi grad i kako se, negativnim posledicama ekonomskih i političkih ciljeva, može izazvati sukob sa harmonijom grada i zdravim životom građana. Značaj prostornog planiranja se sagledava kroz arhitekturu koja, kao umetnost organizovanja prostora, nam pomaže da imamo bolji život.