Prelazak sa drugih fakulteta

Univerzitet Union Nikola Tesla > Upis > Prelazak sa drugih fakulteta

Prelazak sa drugih fakulteta

* potrebno je poslati referentu studentske službe na mail skenirano Uverenje o položenim ispitima sa prethodnog fakulteta (zbog priznavanja), studentu se vraća na mail informacija šta je priznato kod nas i koja bi upisna godina bio

 

* u pred upisnom ili upisnom roku dolazi sa dokumentacijom za prelaz:

  • 2 ŠV20 obrasca
  • original Uverenje o položenim ispitima sa prethodnog fakulteta
  • izvod iz MKR original (crveni)
  • očitana (ili kopirana) lična karta
  • indeks (nov)
  • 3 slike

Kandidati koji prelaze kod nas ne polažu prijemni ispit i plaćaju samo
godinu koju upisuju, ne plaćaju diferencijalne ispite.