Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Opste vesti > Uvid javnosti doktorske disertacije i Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije doktoranda Bojane Z. Božilović

Uvid javnosti doktorske disertacije i Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije doktoranda Bojane Z. Božilović

Doktorska disertacija doktoranda Bojane Z. Božilović kao i Izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji sa temom “Sinteza, karakterizacija i primena ugljeničnih materijala dobijenih od opušaka cigareta”, stavljaju se na uvid javnosti dana 14. 07. 2023. god. 

Doktorsku disertaciju doktoranda pogledati na LINKU.

Izveštaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji možete pogledati na LINKU.