Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Opste vesti > Uvid javnosti doktorske disertacije i Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije doktoranda Lazara B. Milivojevića

Uvid javnosti doktorske disertacije i Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije doktoranda Lazara B. Milivojevića

Doktorska disertacija doktoranda Lazara B. Milivojevića kao i Izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji sa temom “Praćenje i analiza kvaliteta vazduha i meteoroloških parametara na gradilištu putem IoT-a”, stavljaju se na uvid javnosti dana 12. 08. 2023. god. 

Doktorsku disertaciju doktoranda pogledati na LINKU.

Izveštaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji možete pogledati na LINKU.