Vesti

MAKETARSTVO

MAKETARSTVO je predmet na drugoj godini osnovnih akademskih studija kojim rukovodi prof. dr Vladimir Stevanović. Na ovom predmetu studenti se osposobljavaju za direktan kontakt sa fizičkom i trodimenzionalnom predstavom arhitekture u određenoj razmeri. Nastava se odvija u vidu predavanja i vežbi. Na predavanjima studenti se upoznaju sa uglednim primerima izrađenih maketa i mogućnostima i efektima određenih materijala, dok na vežbama rade na sopstvenim projektima koji su formulisani kroz tri semestralna zadatka. Naziv prvog zadatka je OBJEKT i odnosi se na konkretan i realističan prikaz u okviru zadate teme – jednoporodičnog stambenog objekta na terenu pod proizvoljnim nagibom. Naziv drugog zadatka je KONCEPT i odnosi se na apstraktan i eksperimentalan rad sa fomom i materijalima u okviru slobodne teme koju studenti biraju prema postojećoj arhitektonskoj tipologiji. Naziv trećeg zadatka je MODEL i odnosi se na pravljenje makete po uzoru, u odnosu na primere znamenitih dela savremene arhitekture. Na predajama semestralnih zadataka, studentski radovi se procenjuju na osnovu faktora kao što su: usaglašenost sa zahtevima zadatka, kvalitet ideje i formalno-likovnih aspekata, kvalitet i preciznost izrade, adekvatan izbor i kombinacija materijala, ukupan vizuelni efekat i arhitektoničnost makete.