Politikologija

Politikologija

Politikologija Broj 1 2022  CEO ČASOPIS.
  1. Miloš Petrović NEPOVOLjNA PERSPEKTIVA ISTOČNOG PARTNERSTVA U POJEDINIM ZEMLjAMA „EVROPSKOG SUSEDSTVA“
  2. Dragan Stanar SAVREMENE DEMOKRATIJE I „POLITIČKI IDIOTI“
  3. Marko Ralić REPUBLIKA KRIM I PRAVO NA SAMOOPREDELjENjE
  4. Marijana Grbić JUDAIZAM I ODNOS IZRAELA SA ARAPSKIM ZEMLjAMA
  5. Srđana Đurašević BEZBJEDNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE U REPUBLICI SRBIJI

Politikologija Broj 3 2023  CEO ČASOPIS

Impresum

POLITIKOLOGIJA
————————————-
POLITICOLOGY
Izdavač: Univerzitet „Union-Nikola Tesla“
Adresa: Cara Dušana 62-64, 11158 Beograd
Telefon: 011 2180-271
E-mail: info@unionnikolatesla.edu.rs
Veb-sajt: https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr
ISSN: 2812-9889, Broj 1/2022, vol. 1, godina I

Glavni i odgovorni urednik
Violeta Rašković Talović

Zamenici glavnog i odgovornog urednika
Dragan Stanar i Miša Stojadinović

Redakcija časopisa
Dragan Stanar, Marija Đorić, Slobodan Anđelković, Dragan Trailović, Ivan Petrović, Srđan Perišić, Zoran Krsmanović

Sekretar časopisa
Nevena Jovanović

Savet časopisa
prof. dr Jovanka Šaranović (Institut za strategijska istraživanja), prof. dr Dragan Simeunović (Fakultet političkih nauka), prof. dr Branislav Đorđević (Institut za međunarodnu politiku i privredu), prof. dr Miroslav Mladenović (Fakultet bezbednosti), prof. dr Srđan Starčević (Vojna akademija)

Članovi saveta iz inostranstva
Андрей Владимирович Баранов (Кубанский государственный университет, Krasnodar), Marijan Premović (Filozofski fakultet, Podgorica), Bozhenko Ekaterina Sergeevna (Southern Federal University, Rostov)

Časopis izlazi dva puta godišnje elektronski, jula i novembra meseca i radovi se objavljuju na srpskom i engleskom jeziku

———————————————————————————————————–
Radove objavljene u ovom časopisu nije dozvoljeno preštampavati, bilo u celini, bilo u delovima, bez izričite saglasnosti izdavača. Ocene iznesene u člancima lični su stavovi njihovih pisaca i ne izražavaju mišljenje niti uredništva, niti ustanova u kojima su autori zaposleni