Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Fakultet za graditeljski menadžment > Arhitektura > PREDAJA PRVOG SEMESTRALNOG ZADATKA NA PREDMETU MAKETARSTVO

PREDAJA PRVOG SEMESTRALNOG ZADATKA NA PREDMETU MAKETARSTVO

Predmetom rukovodi vanredni profesor dr Vladimir Stevanović. Učesnici u nastavi: asistent Dušan Milovanović i studenti-saradnici Vladan Božić, Milja Ratković, Anja Vukomanović, Melanija Valić i Mina Pantić.