Vesti

Univerzitet Union Nikola Tesla > Vesti > Aktuelno > PROJEKCIJA FILMA “ Tokyo Ride“

PROJEKCIJA FILMA " Tokyo Ride"

dr Bojan Končarević

 

Poštovani studenti i akademske kolege.

Pozivam vam vas da u petak 10.05.2024. sa početkom u 18h, a u trajanju od 90min,
zajedno posmatramo, gledamo i razumemo film o arhitekturi naziva -Tokyo Ride- , savremenih autora i filmskih producenata Ila Bêka and Louise Lemoine koji stvaraju posebnu formu video umetnosti kojom uvode novi narativ arhitektonske kritike.

Primenjena tehnika snimanja i filmskog narativa inovativnog dvojca uvodi kako je to francuski pisac Georges Perec kazao -antropologiju svakodnevnog. Time se ideja o arhitekturi
re-prezentuje ne samo kroz ideju o prostornoj, već i kroz ugradjenost u svakodnevno ljudsko iskustvo stečeno upravo upotrebom prostornog jezika.
Tokyo Ride film se velikim delom odigrava tokom vožnje i razgovora unutar vintage Alfa Romeo arhitekte Ryue Nishizawa [Sanaa], a kroz tačke zaustavljanja  i sagledavanje opštih i ličnih odrednica arhitekture i životnih odnosa unutar konurbacije Tokia.

Mesto projekcije jeste amfiteatar soba na šestom spratu Fakulteta uz adekvatno osveženje.
Pre same projekcije uputiću kratak usmeni uvod radi smislenijeg sagledavanja video priloga.
Nadam se da će vam filmski materijal pomoći da nadogradite kritičko sagledavanje arhitekture kako drugih autora tako i vaših studentskih studio projekata.
Molim nemojte kasniti.

Studenti koji odluče prisustvovati projekciji filma treba da upute svoje: ime i prezime i broj indeksa na
email adresu: koncarevic.bojan@unionnikolatesla.edu.rs da bi se stekao uvid u brojnost prisustva.
*eventualna promena dana, sata i prostora projekcije ce biti istaknuta najmanje jedan dan pre održavanja projekcije;
docent Bojan Končarević